...นางสาวรัตติกาล ลิ้มปวะนิช นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี...

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2552

โครงการครูสหกิจ


นักศึกษาคงทราบแล้วว่ารุ่นพี่ ปี 5 ของคณะครุศาสตร์ กำลังฝึกปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 2 ภาคเรียน ซึ่งผ่านมาแล้วเกือบ 1 ภาคเรียน ในการฝึกปฏิบัติการสอนครั้งนี้ เป็นการฝึกในโครงการ ครูสหกิจศึกษา ครูสหกิจคืออะไร ครูสหกิจเป็นโครงการที่สำนักงานการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) ทำโครงการขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาครูขาดแคลน โดยความร่วมมือกันระหว่าง สถานศึกษา และโรงเรียนที่ขาดแคลน หลักการ
1. การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาครูในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูให้เป็นไปโดยความสมัครใจของนักศึกษา
2. นักศึกษาครุที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักศึกษาครูหลักสูตร 5 ปี
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาได้แก่ภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 และภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 5
4. การนิเทศการสอนของนักศึกษาเป็นการดำเนินงานร่วมกับ 3 ฝ่าย ได้แก่ สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ในพื้นที่และครูผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน
5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาในอัตรา 1,200 บาท/สัปดาห์ หรือ 4,800 บาท/เดือน
โครงการนี้มีระยะดำเนินการ 2550-2553 แล้วแต่ว่ารัฐบาลจะอนุมัติให้ดำเนินการต่อหรือไม่ ก็คงต้องติดตามต่อไป

1 ความคิดเห็น:

  1. Blog ของคุณสวยมากค่ะ มีข้อมูลครบถ้วน แต่ควร update ข้อมูลอยู่เสมอๆ นะค่ะ

    ไปอยู่ที่โรงเรียนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะ


    อาจารย์จิราภรณ์ เกตุแก้ว

    ตอบลบ

...จากใจ...เจ้าของบล็อก...

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...